Hegnsregulativ

Som et tillæg til vedtægterne har foreningen et hegnsregulativ, som beskriver regler for hegn og hække i skel m.m. Regulativet er ikke blevet opdateret siden foreningen var “Haveboligforeningen Grøndalsvænge”, og er derfor under opdatering.

Nuværende udgave kan hentes her:
Regulativ for hegning i parcelskel