Fremleje af hus

Hvis man ønsker at fremleje hele eller dele af sit hus, så gælder der i Andelsboligforeningen Grøndalsvænge helt særlige regler for dette, som fremgår af foreningens fremlejeregulativ. Disse regler kan opdateres og ændres efter behov på en generalforsamling. Dette blev senest gjort på generalforsamlingen februar 1995.

Der gives her en oversigt over de vigtigste pointer i fremlejeregulativet. Det fulde fremlejeregulativ kan findes her

Fremleje af hele boligen

  • Hvis man ønsker at fremleje sin andelsbolig i Grøndalsvænge, så skal det godkendes af bestyrelsen inden fremlejen påbegyndes.
  • Der skal oprettes en fremlejekontrakt, som bestyrelsen skal godkende inden fremlejen påbegyndes. Fremlejekontrakten skal indeholde en fastsat leje og en tidsbegrænsning på fremlejen.
  • Den opkrævede leje må ikke overstige, hvad andelshaveren betaler i boligafgift inkl. tillæg. I særlige tilfælde kan der gives tilladelse til et yderligere beløb, hvis boligen er møbleret eller der er foretaget større forbedringer af boligen. Den samlede leje skal godkendes af bestyrelsen.
  • Der kan kun gives tilladelse til fremleje, hvis andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af eksempelvis sygdom, forretningsrejse, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 3 år.
  • Fremleje kan ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde, såsom svigtende salg eller forventede prisstigninger.
  • Andelshaveren er ansvarlig, for at boligafgiften inkl. tillæg indbetales rettidigt til foreningen. Det er også andelshaverens ansvar, at der i fremlejeperioden overholdes gældende vedtægter og husorden.

Fremleje af enkeltværelser

  • Hvis man ønsker at fremleje enkeltværelser i sin andelsbolig i Grøndalsvænge, så skal dette godkendes af bestyrelsen inden fremlejen påbegyndes.
  • Der kan kun gives tilladelse til fremleje af enten hele stueetagen, hele 1. salen eller en samling af enkeltværelser som maksimalt udgør halvdelen af husets beboelsesrum.
  • Der skal oprettes en fremlejekontrakt, som bestyrelsen skal godkende inden fremlejen påbegyndes.
  • Den opkrævede leje må ikke overstige den forholdsmæssige andel af den fremlejebetaling, der kunne være godkendt ved fremleje af hele boligen (se ovenfor). Den samlede leje og vilkår skal godkendes af bestyrelsen.