Ændring i boligafgift og opkrævning af stigning i grundskyld

  • af

Pr. 1. januar 2018 og fremover, vil der blive opkrævet kr. 1.050,00 i boligafgift, som vedtaget på den ordinære generalforsamling 2017.
Ligeledes vil der pr. 1. januar 2018, ske opkrævning af beregnet stigning i grundskylden for 2018.

Administrationen ønsker alle en god jul og godt nytår.