Adgang til valuarvurderingen med bilag

I forbindelse med den kommende, ekstraordinære generalforsamling er der blevet spurgt til at se den endelige valuarrapport samt de øvrige bilag og dokumenter, som er blevet udfærdiget i forbindelse med valuarvurderingen. Disse kan downloades af beboere på denne side, hvis man er interesseret i at nærstudere de tekniske detaljer yderligere.